Tiệm Cafe và Indochine Style

Indochine hay phong cách Đông Dương là một dạng phong cách nội thất tổng hòa giữa phương Tây và phương Đông. Được hình thành trong thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta, chúng ta có thể tìm thấy nhiều màu sắc, vật liệu như màu vàng đặc trưng của chất liệu ve tường […]

Tiệm Cafe và Indochine Style Read More »