Chuyên đề: Các loại ván công nghiệp | Phần II – Ứng dụng

Căn cứ vào tính chất cấu tạo vật liệu và hoàn thiện bề mặt để lựa chọncác phương pháp gia công và ứng dụng vào các hoàn cảnh cụ thể: I, MDF & HDF. Do có cấu tạo, và độ hoàn thiện tương đối giống nhau là bề mặt nhẵn mịn, cho vết cắt khi […]

Chuyên đề: Các loại ván công nghiệp | Phần II – Ứng dụng Read More »