Chuyên đề: Các loại ván công nghiệp | Phần I

I.Nhóm vật liệu kết cấu sợi tinh: gồm có MDF và HDF. Thành phần cấu tạo chính là bột gỗ được nghiền nhỏ đến dạng sợi, được ép kèm chất làm cứng, keo…ở những nhiệt độ, áp suất nhất định. Cơ bản MDF (ván sợi ép mật độ trung bình) và HDF(ván sợi ép mật […]

Chuyên đề: Các loại ván công nghiệp | Phần I Read More »